Phát triển đột phá hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới

0
48

Phát triển đột phá hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mớiThực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều năm qua, huyện Vĩnh Bảo quan tâm thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Diện mạo chung của huyện có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Hàng nghìn mét  đường giao thông nông thôn, đường nội đồng phục vụ sản xuất được hình thành bảo đảm các tiêu chí nông thôn mới.
Hàng nghìn mét đường giao thông nông thôn, đường nội đồng phục vụ sản xuất được hình thành bảo đảm các tiêu chí nông thôn mới.

Đầu tư đồng bộ hạ tầng nông thôn mới

Từ năm 2011, huyện ủy Vĩnh Bảo ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 8-4-2011 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” với mục tiêu: “Xây dựng nông thôn mới phải nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội”. Để thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, xây dựng NTM, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình hành động số 41-CTr/HU thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Cơ sở hạ tầng của huyện trong giai đoạn này có nhiều chuyển biến mang tính đột phá.

Giai đoạn các năm 2011-2018, hệ thống đường giao thông các xã trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng kết nối tương đối hoàn chỉnh, cơ bản đáp ứng  yêu cầu sản xuất và dân sinh cho người dân. Huyện xây dựng được hơn 1.000 km đường giao thông các loại với tổng nguồn lực thực hiện tiêu chí giao thông hơn 1.634 tỷ đồng. Trong đó, có 736 km đường giao thông bê tông xi măng thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng của thành phố và đường giao thông nội đồng; 75 tuyến đường giao thông trục xã, tổng chiều dài 96 km do huyện quyết định đầu tư, với tổng kinh phí hơn 359 tỷ đồng. Có 13 công trình , dự án giao thông, chiều dài 35,8 km do thành phố quyết định đầu tư trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 764 tỷ đồng.

Hệ thống công trình thủy lợi phục vụ hơn 85% diện tích đất sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu dân sinh và phòng, chống thiên tai tại chỗ. Trong đó có 497 tuyến kênh dài 826 km; 165 trạm bơm điện các loại; 73 cống dưới đê. Hệ thống kênh tưới sau trạm bơm thực hiện chương trình cứng hóa của thành phố được 164/200 km đạt 82% (tiêu chí NTM là từ 85% trở lên). Đến nay, toàn huyện có 29/29 xã đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi và điện nông thôn.

Những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn đầu tư, nâng cấp hệ thống trường học, cơ sở vật chất văn hóa, huyện triển khai xây dựng, cải tạo, sửa chữa 225 công trình trường học các cấp với tổng kinh phí hơn 780 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 12/29 xã đạt chuẩn tiêu chí trường học. Có 17/29 xã có nhà văn hóa đạt chuẩn; 12/29 xã có khu thể thao đạt chuẩn. Huyện có 18 chợ được quy hoạch  trên địa bàn và  một số điểm dịch vụ, góp phần đưa 29/29 xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 100% số xã trên địa bàn huyện có hệ thống mạng lưới cấp nước sạch, hợp vệ sinh; 99,6% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, trong đó số hộ sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia đạt 70,6%.

Về đích nông thôn mới năm 2019

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, năm 2011, toàn huyện bình quân đạt 3,7 tiêu chí. Đến tháng 6- 2018, toàn huyện đạt bình quân 15,89 tiêu chí, trong đó: Có 11/29 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm,  tăng 2,7 lần so với năm 2011 (14,3 triệu đồng).

Thời gian tới, huyện Vĩnh Bảo chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy kinh tế, xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả cạnh tranh giai đoạn 2016- 2020.

Huyện khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiêp nông thôn, mở rộng các mô hình sản xuất tiên tiến của nông dân. Xây dựng và các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá lớn, có tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao thu nhập kinh tế cho người dân. Huyện tập trung huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả cao các nguồn lực đầu tư phát triển, thực hiện tốt công tác GPMB các dự án thành phố đang triển khai trên địa bàn.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Bảo tiếp tục khai thác thế mạnh, phát huy các tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, nhất là về đất đai, huy động các nguồn lực trong và ngoài huyện, chú trọng công tác quản lý quy hoạch trong đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo tiêu chí NTM. Phấn đấu đến hết năm 2019, hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội huyện tương đối đồng bộ và theo hướng hiện đại, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Nguyễn Trọng Nhưỡng
(Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here