Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội Cựu chiến binh: Phối hợp thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm

0
99

(HPĐT)-Sáng 3-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện năm 2017, triển khai thực hiện quy chế phối hợp tăng cường công tác tư tưởng, văn hóa năm 2018.

Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội CCB thành phố xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp năm 2018, tập trung vào: Tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ đề tuyên truyền, giáo dục trong năm, chủ đề năm của thành phố; tham mưu giúp Thành ủy, các cấp ủy tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32, Kết luận 72 của Bộ Chính trị  “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” phù hợp với quy mô, nhiệm vụ, chức năng được giao; phối hợp, tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, hội viên. Hệ thống Tuyên giáo và tổ chức Hội CCB các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, triển khai chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12). Chú trọng kiểm tra, tổng kết mô hình, cách làm mới hiệu quả.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here