Kiên quyết loại bỏ các công trình giáo dục không an toàn

26

(HPĐT)- UBND thành phố vừa có thông báo số 466 về kết luận của đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố tại cuộc kiểm tra việc xảy ra tai nạn đối với học sinh Trường tiểu học Lý Học, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo.

Kiểm tra tại khu nhà B, Trường Tiểu học Lý Học, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo.
Kiểm tra tại khu nhà B, Trường Tiểu học Lý Học, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo.

Theo đó, sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo báo cáo, các đại biểu các sở, ngành cho ý kiến, Phó chủ tịch UBND thành phố kết luận: ngay sau khi phát hiện sự cố (nhà lớp học khu B), Ban giám hiệu Trường tiểu học Lý Học cùng lãnh đạo UBND xã Lý Học kịp thời đưa học sinh bị thương đi cấp cứu, kiểm tra sức khỏe. Đến nay, các học sinh trở lại học bình thường. UBND huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo các ngành chức năng của huyện có mặt kịp thời, phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường, UBND xã Lý Học đến động viên, thăm hỏi học sinh và gia đình học sinh bị thương; kiểm tra và lập biên bản hiện trường, bố trí học sinh sang học tại các phòng khác và thực hiện niêm phong các phòng học, mời cơ quan chức năng kiểm định công trình nhà lớp học khu B.

Tuy nhiên, trước khi vào năm học mới, thành phố có văn bản chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn trường học, rà soát cơ sở vật chất các trường học. Vì vậy, huyện Vĩnh Bảo phải rút kinh nghiệm trong công tác rà soát, kiểm tra chất lượng công trình. Theo báo cáo, hiện nay, Trường tiểu học Lý Học có đủ phòng học cho các lớp. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, Trường tiểu học Lý Học không bố trí học sinh học tại nhà lớp học khu B, thực hiện niêm phong, chờ kết quả kiểm định của cơ quan chức năng. Sau khi có kết quả kiểm định, UBND huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, đơn vị tư vấn xây dựng phương án khắc phục theo quy định, ưu tiên bố trí vốn để khắc phục sự cố và hoàn thiện các công trình đang xây dựng của Trường tiểu học Lý Học. Sở Xây dựng căn cứ kết quả kiểm định của cơ quan chức năng, phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Vĩnh Bảo thực hiện phương án khắc phục theo quy định, bảo đảm chất lượng công trình.

UBND xã Lý Học, Trường tiểu học Lý Học tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh, cha mẹ học sinh và người dân về chất lượng công trình, hướng khắc phục, tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh bị thương để học sinh, cha mẹ học sinh và người dân yên tâm, đồng tình, ủng hộ nhà trường. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm công văn số 1826 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học và Công văn số 6650 của UBND thành phố về việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm, điều kiện nhà vệ sinh trong trường học; thực hiện rà soát cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn, kiên quyết loại bỏ các công trình không bảo đảm chất lượng, không an toàn đối với học sinh và giáo viên. Đồng thời bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa các công trình xuống cấp, không bảo đảm an toàn, xây mới các công trình còn thiếu. Việc cải tạo các công trình khác thành trường học cần tuân thủ các yêu cầu của thiết kế trường học, đáp ứng mục đích, tính đặc thù của đối tượng sử dụng.

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại nhận xét
Please enter your name here