Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Bắc sông Cấm

39

(HPĐT)- Chiều 25-10, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.
Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Trên công trường thi công dự án, đồng chí Nguyễn Xuân Bình biểu dương Ban quản lý dự án, các sở, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp hiệu quả cao trong việc triển khai các biện pháp thi công, đẩy nhanh tiến độ. Đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND thành phố, Bản quản lý dự án, UBND huyện Thủy Nguyên và các nhà thầu tiếp tục bám sát kế hoạch tiến độ chi tiết, xác định cụ thể những điểm cần ưu tiên tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Đồng thời, rà soát lại cơ chế chính sách, trong đó có những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Các cơ quan đơn vị, địa phương  thực hiện nghiêm túc kết luận của Chủ tịch UBND thành phố. Những trường hợp đã giải quyết hết các chế độ chính sách mà vẫn không chấp hành, cần triển khai các biện pháp theo quy định của pháp luật. Các nhà thầu tập trung phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, hạn chế tối đa ảnh hưởng về vệ sinh, môi trường đối với đời sống của người dân.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương tăng cường vận động nhân dân ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án. UBND huyện Thủy Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thi công dự án.

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại nhận xét
Please enter your name here