Hướng tới mục tiêu đến năm 2020, xây dựng 200 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả: Sớm giải thể dứt điểm đơn vị yếu kém

13

Chính phủ vừa triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5-7-2018 và Quyết định số 461/NQ-TTg ngày 27-4-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 và khuyến khích liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nhân dịp này, Báo Hải Phòng phỏng vấn ông LƯƠNG MINH HUỆ, Chủ tịch Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố chung quanh các chính sách mới này.

HTX dịch vụ chăn nuôi Thái Sơn là một trong số ít HTX xây dựng liên kết sản xuất hiệu quả cao.
HTX dịch vụ chăn nuôi Thái Sơn là một trong số ít HTX xây dựng liên kết sản xuất hiệu quả cao.

– Theo ông, quy định trong hai văn bản trên tác động như thế nào đến hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn thành phố?

 – Trước hết phải khẳng định, việc ban hành hai văn bản trên là sự quan tâm của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể và ngành nông nghiệp. Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản là chính sách không mới. Trước đây có khá nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến vấn đề này, song các quy định đều chung chung, chưa đi vào cuộc sống. Các quy định của Nghị định 98 và Quyết định 461 chi tiết, cụ thể và là những chính sách hỗ trợ thiết thực đối với các HTX cũng như phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Hiện nay, toàn thành phố hiện có 326 HTX, nhưng chỉ có 1 liên hiệp HTX, hoạt động có nhiều hạn chế. HIệu quả sản xuất, kinh doanh của phần lớn đơn vị khá “khiêm tốn”. Sản lượng đạt thấp, chưa theo nhu cầu thị trường. Các HTX thiếu liên kết với doanh nghiệp, gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ… Nghị định số 98 của Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển, liên kết sản xuất ở cả 5 lĩnh vực lớn của ngành nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp. Trong đó, có việc xây dựng các chuỗi kết nối từ cung ứng vật tư đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến tới khâu tiêu thụ nông sản cho tất cả hộ nông dân, trang trại, HTX và doanh nghiệp. Nghị định cũng hướng dẫn rõ quy trình, thủ tục liên kết, chính sách ưu đãi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia chuỗi giá trị nói trên và phân cấp cho chính quyền địa phương, nhiệm vụ của các ngành trong việc tạo điều kiện để các HTX, liên hiệp các HTX hoạt động hiệu quả cao.

Thực hiện đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả đến năm 2020 trên toàn quốc theo Quyết định 461 của Chính phủ, Hải Phòng đặt mục tiêu xây dựng điểm mô hình liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và có 200 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động hiệu quả cao.

– Hiện nay, việc thực hiện mục tiêu trên gặp khó khăn gì?

 – Qua tổng hợp, đến tháng 9-2018, toàn thành phố có 201 HTX nông nghiệp, chưa có liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong số này có tới 48 HTX ngừng hoạt động, cần giải thể nhưng chưa thực hiện được do vướng công nợ và các quy định của pháp luật; 4 HTX chưa chuyển đổi, hoạt động yếu kém.

Để hoàn thành mục tiêu trên, trong 2 năm tới, Hải Phòng đồng thời vừa phải giải thể 52 HTX yếu kém, ngừng hoạt động nói trên, vừa phải thành lập mới 51 HTX. Chưa kể phải củng cố, nâng cao chất lượng các HTX nông nghiệp đang hoạt động đáp ứng yêu cầu có hiệu quả sản xuất, kinh doanh cao; tăng cường hỗ trợ các HTX xây dựng mối liên kết trong sản xuất, kinh doanh. Đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, nỗ lực phối hợp thực hiện của   các ngành và chính quyền các địa phương.

– Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố sẽ có giải pháp gì góp phần tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu?

 – Về xây dựng điểm mô hình liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố giao Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn chủ trì. Liên minh với vai trò cơ quan phối hợp sẽ tích cực tuyên truyền các mô hình liên kết sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm giữa các HTX- nông dân- doanh nghiệp; mô hình liên kết giữa HTXHTX. Tổ chức cho các đơn vị thành viên tham quan học tập kinh nghiệm tại các địa phương có mô hình liên kết sản xuất của các HTX đạt hiệu quả cao. Tổ chức cho các HTX tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Liên minh sẽ tham gia kết nối, tổ chức để doanh nghiệp – HTX – hộ sản xuất xây dựng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Nhiệm vụ trước mắt trong năm 2018 là phải tổ chức giải thể dứt điểm các HTX yếu kém theo chỉ đạo của UBND thành phố. Liên minh sẽ tiếp tục phối hợp các ngành, hỗ trợ chính quyền các địa phương, HTX giải quyết khó khăn trong thực hiện các thủ tục giải thể. Đồng thời, liên minh tích cực tuyên truyền, vận động thành lập mới các HTX theo Luật HTX năm 2012. Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ HTX, hỗ trợ vay vốn…giúp các HTX giải quyết khó khăn, vươn lên phát triển sản xuất đạt hiệu quả cao.

– Trân trọng cảm ơn ông!.

 NGỌC LAN thực hiện

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại nhận xét
Please enter your name here