Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành, quận, huyện

15

Thanh tra thành phố và quận Hồng Bàng vươn lên dẫn đầu

(HPĐT)- Ngày 27-9, UBND thành phố công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

Bộ phận Một cửa quận Hồng Bàng được nhiều đơn vị đến tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm
Bộ phận Một cửa quận Hồng Bàng được nhiều đơn vị đến tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm

Theo đó, Thanh tra thành phố dẫn đầu với số điểm tổng hợp là 84,36. Tiếp đó là Văn phòng UBND thành phố đứng thứ hai, đạt 84,32 điểm; Sở Ngoại vụ  đứng thứ 3 đạt 83,73 điểm. Thứ tự tiếp theo là Sở Tư pháp 83,60 điểm; Sở Khoa học – Công nghệ 83,46 điểm; Sở Nội vụ 83,18 điểm; Sở Thông tin- truyền thông 82,75 điểm; Sở Giao thông- Vận tải 82,61 điểm; Sở Y tế 81,30 điểm; Sở Giáo dục- Đào tạo  81,09 điểm; Sở Tài chính 80,51 điểm; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 80,43 điểm; Sở Du lịch 80,24 điểm; Sở Tài nguyên- Môi trường 80,06 điểm; Sở Văn hóa- Thể thao 78,27 điểm; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 75,36 điểm; Sở Công Thương 74,76 điểm; Sở Kế hoạch- Đầu tư 74,45 điểm; Sở Xây dựng 70,12 điểm; Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng 67,32 điểm.

Khối quận, huyện, đứng đầu là quận Hồng Bàng đạt 85,96 điểm. Quận Ngô Quyền thứ 2 đạt 85,84 điểm; quận Hải An thứ 3 đạt 84,60 điểm. Tiếp theo là các quận Dương Kinh 83,52 điểm; huyện Kiến Thụy 83 điểm; quận Lê Chân 82,83 điểm; quận Kiến An 82,08 điểm; huyện Thủy Nguyên 81,84 điểm; quận Đồ Sơn 81,81 điểm; huyện Tiên Lãng 81,36 điểm; huyện Cát Hải 79,42 điểm; huyện Vĩnh Bảo 79,08 điểm; huyện An Lão 73,80 điểm; huyện An Dương 73,59 điểm. Riêng huyện Bạch Long Vỹ sẽ tiến hành đánh giá xác định chỉ số CCHC từ năm 2018.

UBND thành phố yêu cầu, căn cứ chỉ số CCHC năm 2017, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm và có giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC tại địa phương, đơn vị quản lý, bảo đảm cải thiện chỉ số CCHC những năm tiếp theo./.

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại nhận xét
Please enter your name here